Fragment Regulaminu sklepu BezAle.

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA/REKLAMACJA

 

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w punkcie wysyłki Produktu.
7.2. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się tutaj: formularz zwrotu. Oświadczenie Kupujący powinien dołączyć do odsyłanego Produktu raz z dowodem zakupu/paragonem.
7.3. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).

7.4. W celu usprawnienia procedury zwrotu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie zwrotu poprzez swoje konto w BezAle lub drogą mailową oraz wypełnienie formularza zwrotu.
7.5. Zwracany Produkt zostaje odesłany w stanie niezmienionym, nienoszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, z pełnym ometkowaniem oraz dowodem zakupu/paragonem.

7.6. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego tj. BezAle  ul. Miła 17, 26-600 Radom najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży.

7.7. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.

7.8. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
7.9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.11. Po zakończeniu zwrotu, z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt oraz koszt wysyłki do Kupującego.

7.12. Wymianie podlegają Produkty, które u tego samego Sprzedawcy, w ramach tego samego modelu, dostępne są w innej konfiguracji (kolor, rozmiar, wzór) niż zamówiona.

7.13. Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu zgłosić chęć jego wymiany.
7.14. W celu usprawnienia procedury wymiany, zaleca się Kupującemu zgłoszenie wymiany poprzez swoje konto w Sklepie lub mailowo oraz wypełnienie formularza wymiany.

7.15. Wymianę rozpatruje Sprzedający i to on decyduje czy wymiana będzie możliwa.

7.16. Kupujący zobowiązany jest odesłać wymieniany Produkt na adres Sprzedającego tj. BezAle ul. Miła 17, 26-600 Radom najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wymiany.

7.17. Warunkiem zrealizowania wymiany przez Sprzedającego jest odesłanie Produktu w stanie niezmienionym, nienoszącego śladów użytkowania, z pełnym ometkowaniem i dowodem zakupu/paragonem.

7.18. W przypadku gdy Sprzedający zdecyduje, że wymiana nie jest możliwa, Sprzedawca potraktuje zgłoszenie jako zwrot towaru. W takim wypadku zastosowanie mają zapisy punktu 7.1.
7.19. Koszt wysyłki wymienionego Produktu pokrywa Kupujący.

7.20. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę.

7.21. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy, wymiany lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy sprzedaży.

7.22. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie bezale.eu, domagając się nieodpłatnej wymiany na Produkt zgodny z umową, obniżenia ceny albo odstępując od umowy sprzedaży.

7.23. W celu usprawnienia procedury reklamacji Produktu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie reklamacji poprzez swoje konto w BezAle lub drogą mailową oraz wypełnienie formularza reklamacji.

7.24. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy tj. BezAle ul. Miła 17, 26-600 Radom.

7.25. W celu usprawnienia procedury reklamacji braku przesyłki, zaleca się Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 577 551 405 bądź mailowo: info@bezale.eu w celu zgłoszenia i wyjaśnienia ewentualnego braku przesyłki ( doręczenie kurierem UPS powinno nastąpić następnego dnia roboczego ).

7.26. Jeżeli firma kurierska UPS lub Poczta Polska uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego).

7.27. Sprzedawca zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską UPS w związku z zaginięciem przesyłki.

 

Regulamin
Formularz zwrotu