❤ twoje zamówienie na terenie kraju wysyłamy za darmo ❤

BezAle

ubierz się w charakter

Dotacje UE

Dotacje EU

Radom, 15.12.2017 r.

Niniejszym informujemy o zakończonej procedurze wyboru wykonawcy IOB.
Wykonawcą został Instytut Doradztwa z siedzibą w Krakowie.

Radom, 03.11.2017r

Niniejszym informujemy o rozpoczęciu postępowania wyboru Wykonawcy projektu RPMA.03.01.02-14-8402/17 pn. „Opracowanie strategii marki odzieżowej BezAle w ramach bonu na doradztwo”. Wybór nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MSP”, typ projektu „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw- poprzez udzielanie bonów na doradztwo”.

Załącznik do pobrania .pdf

regionalny program operacyjny